Seix Barral: novedades del primer trimestre de 2020