Filmin books Todos los libros de Filmin

FILMINESPECIAL SANT JORDI
DESCUBRE FILMIN BOOKS
76736239-486f-47c0-b5b6-d51384a76c98.gif

VER EL CANAL

Grandes Autores

Adaptaciones cinematográficas de obras clave de la literatura.
20089ad1-7c5e-412c-8135-d50a86b3c737.jpg 17c03f49-ec61-4715-9695-6bd68b8166e8.jpg
2663168d-b1e8-4c7b-9045-1c87997c91d2.jpg 63620cd4-7f3b-4a2f-97eb-424ff7375106.jpg
fbc85b4b-663e-4a72-8e9a-5be636e90a97.jpg 2492ff85-23b4-443c-8f3b-ad1f820d0125.jpg
6e2942c7-6325-4010-8526-35a99200962b.jpg 20a218ef-c4cc-4d08-947f-40540aa597e9.jpg
c1689cd9-9a69-47bb-bfc0-3e3716993feb.jpg c5145d48-ebee-4aba-bb75-90c6ff0fbca0.jpg
39e526e0-7be9-4810-b16d-bf026a733aa2.jpg af0ebf27-bb77-4ca2-baec-ad01cb0ac49a.jpg

Biopics de escritores

De Brecht a Zola.
1219962b-af3b-459c-b841-f6b69cf622cd.jpg ab5893de-f021-4fa2-b16e-071c6d4b4241.jpg
4a11e337-8913-4545-9d1f-75e305055f76.jpg 80b7a2fe-a7fc-4faf-92ff-d928d8f00aa4.jpg
cd56c3ef-ca88-4669-baf9-134693a2cb3f.jpg 7aa1bbf3-4511-4e31-bcb1-34bf608eff74.jpg
22abe925-9aeb-45d5-a3d0-bb2850b86bc6.jpg efeee326-2e0b-4011-855c-e74618c2ffab.jpg

Adaptaciones (im)posibles

Clásicos que nunca imaginamos en el cine.
0fe53a97-569c-448b-ad3f-f213f9d89c6b.jpg 83c8f397-8df3-42ae-a2cc-3ea1253d20fb.jpg
4dde20cd-1592-4cc1-97df-8d9286d17461.jpg fefca0b7-553a-4517-b195-cf5cca778f40.jpg
91bc4dd3-ba5f-429c-94c7-3ad1a2102df5.jpg 26001393-d028-4ff4-ace4-16b97cb84ef0.jpg
cb761951-0d98-434e-bfb0-a58c89a012fa.jpg 3f0bb50a-f997-4ca0-9fa3-88c21581e17d.jpg

Clásicos infantiles

En animación o imagen real.
527951d0-e059-44d9-955c-a813da674985.jpg bf0af12d-2e6d-4a7d-aff0-f11be55f5760.jpg
4e54d6b4-6f29-4079-a593-fc95f56b3716.jpg bb81d344-b157-4a3c-a771-54924ca81f45.jpg

Grandes Novelas

Familias, dinastías, guerras y decadencia.
b9b3ca7c-7798-494e-829a-f4076f071be8.jpg 931db791-8f0a-4470-9ef8-f3e5e90ac4b4.jpg
6e9b05f0-6b2f-4d91-9b8a-396eb76be518.jpg 2b23cd9a-8275-44f5-9285-737136400fe8.jpg
db293f55-6a84-40b6-9127-ea7601e4a0b4.jpg e75816b2-613c-4ab0-ad07-50f18a72c1fa.jpg
406ddc55-d8b2-4931-b8a8-13cb25ec4e0c.jpg 727700f2-d5b1-4fff-a2f5-913d6e26581b.jpg

Maestros de la intriga

De Agatha Christie a Simenon.
4270e61d-fe0f-4401-b239-41c2ca88601f.jpg 24d888e2-1f51-4b78-b617-ba8e7d7aef71.jpg
2766d814-07a7-4ed5-9ee2-64fca0162b27.jpg 04dea60f-ce9b-4d88-85b0-4ecd0e4c106f.jpg